पोलिस मित्र संघटना महाराष्ट्र राज्य

पोलीस व नागरिक यांच्यामधील मैत्रीचा दुवा म्हणून संघटना कार्य करीत असून नागरिकांसाठी अनेक सामाजिक उपक्रम राबवित आहे

latest Blog

सामाजिक शांततेबद्दल पोलिसांचा सन्मान
Read More

दिनदर्शिकेचा वितरण सोहळासमारंभ
Read More

पिंपरी चिंचवड शहरात गणेश विसर्जन
Read More

पोलिस मित्र संघटना महाराष्ट्र राज्य
Read More